JGD-Preventie en zorg

Gewelddadig gedrag gaat over van vader op zoon

Als opgroeiende jongens zijn blootgesteld aan gewelddadig gedrag van hun vader wordt het risico dat zij later zelf een geweldsdelict plegen twee tot drie keer zo groot. Dat blijkt uit onderzoek van Steve van de Weijer.

Geweld concentreert zich
Van de Weijer onderzocht de intergenerationele overdracht van geweldsdelicten bij drie opeenvolgende generaties van in totaal bijna vierduizend jongens en mannen. Hij toont aan dat criminaliteit zich concentreert binnen families. 10 procent van de onderzochte gezinnen is verantwoordelijk voor 70 procent van de geweldsdelicten.
Opvallend is dat echtscheiding een einde maakt aan de intergenerationele overdracht van geweld. Als jongens na een scheiding bij hun moeder wonen, is het risico dat ze geweldsdelicten plegen niet langer verhoogd.
Kinderen die opgroeien bij een gewelddadige vader moeten intensiever in de gaten worden gehouden, bijvoorbeeld door de kinderbescherming, stelt Van de Weijer. Interventies moeten vooral op die groep gericht worden.

Reactie ActiZ jeugd 
Dit proefschrift onderschrijft hoe groot de invloed is van het voorbeeldgedrag van ouders. Al eerder zagen we dit met roken en andere gewoonten. Deze kennis moet de JGZ zeker aangrijpen en benutten in het belang van het kind.

Meer info
Zie voor meer informatie het proefschrift van van de Weijer. 

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd