JGD-Samenwerking jeugd

Cocreatie met ouders en jeugd; samen komen we verder!

JSO en de JeugdZaak deden in 2014 samen met ouders, jongeren, hulpverleners, ambtenaren, vrijwilligers en nog veel meer betrokkenen ervaring op met cocreatie. JSO en de JeugdZaak begeleidden drie trajecten waarin sprake was van cocreatie. Er werd altijd uitgegaan van de vraag of behoefte vanuit een ouder of een jeugdige. In deze publicatie vindt u de ervaringen en resultaten.

 

Start
In januari 2014 vond de inspiratiebijeenkomst ‘ Cocreatie: samen met ouders en jeugd’ plaats. Op deze bijeenkomst werd het begrip complete cocreatie toegelicht, werden voorbeelden gegeven en gingen deelnemers zelf aan de slag met het verzamelen van ideeën die zij in het kader van de transformatie in de jeugdzorg door middel van cocreatie op wilden pakken. Deze ideeën hebben uiteindelijk geleid tot een aantal concrete projecten in 2014 die door JSO en de JeugdZaak begeleid werden.

 

Cocreatie
Cocreatie gaat uit van de basisgedachte dat werkelijke waarde alleen gecreëerd kan worden door en met de eindgebruiker. Voor het jeugddomein betekent dit, dat we ouders en jeugd niet alleen als cliënt beschouwen.

Cocreatie is uiterst actueel. Of het nu gaat om bedrijven, overheden, zorgaanbieders of burgers; velen zijn er inmiddels van overtuigd dat een productieve samenwerking met de eindgebruikers nodig is om tot optimale resultaten te komen voor alle betrokkenen. Ook in de zorg voor jeugd is dit het geval. Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dan ook dat jeugdhulp in cocreatie effectiever is wanneer jeugd en ouders zelf hun doelen stellen en realiseren en regisseur zijn van hun eigen hulp.

Cocreatie verkleint de kans dat er diensten worden aangeboden waar geen vraag naar is aanzienlijk. De kans dat de doelgroep het aanbod juist goed weet te vinden, vrijwillig gebruikt, op eigen initiatief verbetert en actief aanprijst binnen hun sociale kring wordt juist groter. Hiermee kan cocreatie binnen het domein jeugd een positieve bijdrage leveren aan een werkend systeem.

 

Trajecten

  • Stigmakwartet: Het doel van het kwartetspel is jongeren informeren over psychische problemen en tegelijkertijd begrip te creëren voor de mensen die met deze problemen moeten leven.
  • Ontwikkeling aanbod jonge vaders: organisatie bijeenkomsten over jong vaderschap
  • Ontwerplab Toekomstplan: nieuwe opzet voor de toekomstplannen die daadwerkelijk binnen de hulpverlening (Jeugdformaat) gebruikt worden.

  

In deze publicatie vindt u een weerslag van de ervaringen en resultaten.

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd