JGD-Preventie en zorg

Samenwerken met ouders in de wijk

Pharos ontwikkelde een brochure over samenwerken met ouders in de wijk voor medewerkers van de JGZ, CJG’s en sociale wijkteams die het belangrijk vinden dat ouders sterk staan in de opvoeding van hun kinderen. Vijf stappen voor professionals over contact leggen en onderhouden met laagopgeleide ouders en noodzakelijke vertrouwensband opbouwen. Uitgangspunten hierbij zijn: outreachend werken en laagdrempeligheid.

Contacten leggen

Contact leggen met ouders vormt de eerste essentiële stap tot samenwerking. Dit kan op verschillende manieren. U kunt kiezen voor een directe benadering en buurtactiviteiten bezoeken of hieraan deelnemen. Een minder arbeidsintensieve manier is om indirect contacten te leggen via een tussenpersoon. Bijvoorbeeld iemand die activiteiten organiseert en de ouders al langer kent. Deze tussen- of contactpersoon kan u bovendien informeren over de achtergrond van de ouders of vragen die bij hen leven.

Zichtbaar en bereikbaar zijn

Nadat u contact heeft gelegd is het belangrijk om zichtbaar te blijven zodat ouders u op hun netvlies houden en zonodig weten te vinden. Door veel en duidelijk aanwezig te zijn in de wijk, blijft u een actieve speler in veld.  Contacten leggen en onderhouden is een doorlopend proces. Bereikbaarheid staat hierbij centraal. Naast persoonlijke ontmoetingen is bellen, sms’en, whatsappen of gebruik van social media zoals facebook en twitter zeer waardevol.

Klik hier om de folder te downloaden.

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd