20 januari 2023Jeugd Nieuws

Charles Laurey draagt het stokje over aan Ron Boumans en Manon Arts als voorzitter en vicevoorzitter van ActiZ Jeugd

Tijdens de afscheidsreceptie van Charles Laurey werd het voorzitterschap van ActiZ Jeugd overgedragen aan Ron Boumans (directeur-bestuurder JGZ ZHW). Ron Boumans zal samen met Manon Arts de komende jaren de nieuwe koers van ActiZ Jeugd aanvoeren. Bij de afscheidsreceptie van woensdag 18 januari 2023 werden lovende woorden over Charles Laurey uitgesproken.

Afscheid Charles Laurey.jpg

Angela Bransen (afdelingsdirecteur jeugd): 'Het bestuur van ActiZ Jeugd voelde door jou als een huiskamer. Een huiskamer vol met familie of je zou kunnen zeggen als een écht gezin. En niet alleen als ActiZ Jeugd bestuur maar ook met andere familieleden.'

Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en vriend van Charles Laurey, Henk Nies nam de aanwezigen mee in een verhaal rondom de maatschappelijke beweging waar wij ons allen in bevinden. 'De oplossing is ons probleem geworden en dat vraagt om een andere richting.' Hoe zetten we de transitie in van een paternalistisch systeem naar een ecosysteem en waar moeten we dan rekening mee houden? We moeten anders besturen, anders organiseren, anders samenwerken en anders omgaan met grenzen, maar hoe doen we dat rekening houdend met ieders identiteit en verantwoordelijkheid? We moeten over grenzen heen durven kijken en er voor zorgen dat de zorg in Nederland past bij de maatschappelijke vraag. Henk Nies sloot zijn verhaal af met een citaat van Helene Kröller-Müller: Het zien van nieuwe dingen heeft altijd een pijnlijke kant, doordat ze ons innerlijk uit het evenwicht brengen en ons dwingen het oude te herzien, het nieuwe te doorgronden en beiden naar waarde te schatten. Allicht moet men daarbij afstand nemen van veel, dat men vroeger mooi vond.

Nieuwe koers

Met de boodschap van Henk Nies in het achterhoofd treden nu Ron Boumans en Manon Arts aan als nieuwe voorzitter en vicevoorzitter van het ActiZ Jeugd bestuur. Zij presenteren u het koersdocument van ActiZ voor de komende jaren: Samen investeren in jeugd en gezin. Een kompas om te komen tot bondgenootschap voor gezonde generaties

Ron Boumans en Manon Arts.jpg

Manon Arts en Ron Boumans

Ron Boumans: ‘We moeten nu eindelijk gaan doen waar de transitie sociaal domein voor bedoeld was. Zorg, welzijn, onderwijs en opvang voor jeugd verbinden met elkaar zodat we passende, effectieve en efficiënte zorg voor jeugd en gezin aanbieden waarbij we eerst door een preventieve bril kijken en dan pas door de curatieve bril. Uitgangspunt is hulp thuis, op school of dicht in de buurt. Zo kortdurend als mogelijk en zo lang als nodig is. Laten we niet alleen streven naar een rookvrije generatie, maar ook naar een generatie die gezond en veilig opgroeit zodat we de transgenerationele problemen structureel kunnen verminderen. We zetten niet enkel in op de jeugd. Het is het systeem waarin de kinderen zitten met al zijn verschillende problematieken en dat vraagt om een multifactoriële aanpak en om stevige samenwerking. Waarbij elke partij gaat voor de inhoud en niet voor organisatiebelang. Curatie redt levens maar preventie redt generaties.’

Het Kompas dat Ron Boumans en Manon Arts lanceren heeft als motto: Kansrijk opgroeien doe je samen! en nodigt betrokkenen uit het gesprek te voeren en samen met ActiZ Jeugd deze nieuwe koers in te slaan. Aankomende tijd zal het bestuur starten met een verkenning naar deze samenwerking. Heeft u interesse, een vraag of wilt u een afspraak inplannen? Laat ons dit weten via jeugdengezin@actiz.nl  

Kansrijk opgroeien
Angela Bransen - vierkant klein