Kompas - Samen investeren in jeugd en gezin

Kompas - Samen investeren in jeugd en gezin

Kansrijk, veilig en gezond opgroeien voor jeugd en gezin! Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk om nu echt werk te maken van de transformatie. Inzetten op preventie, inzetten op (nieuwe) technologie, het anders organiseren van het jeugdbeleid, beter en meer gebruik maken van data en het opzetten en organiseren van netwerken rondom het kind en het gezin is de opdracht voor de komende periode. Waarbij partijen steviger gaan samenwerken en de sector het vertrouwen en commitment krijgt die het verdient. Vanuit het bureau van ActiZ ondersteunen en faciliteren we organisaties bij deze transformatie naar efficiënte en effectieve organisaties. De onafhankelijke zorgorganisaties profileren en positioneren zich opnieuw in het snel veranderende domein van de (preventieve) zorg voor jeugd en gezin. ActiZ Jeugd volgt deze ontwikkeling als belangenbehartiger voor haar leden op de voet en stimuleert deze waar mogelijk.

Download het Kompas