JGD-Wet en regelgeving

Nieuwe versie standaardproductcodelijst voor Wmo en Jeugdwet

Jeugd kinderschoenen en rode stoel Jeugd

Voor de Wmo en de Jeugdwet is de nieuwe versie van de standaardproductcodelijst beschikbaar. De aanvullingen en wijzigingen kwamen tot stand door de inbreng van gemeenten, gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders.

Jeugd
Een van de partijen, Jeugdzorg Nederland, stelde namens de achterban een alternatieve productindeling op. Die indeling is opgenomen als aanvulling op de standaardlijst, waardoor het mogelijk is om deze producten in het iJw-berichtenverkeer te gebruiken.

Minder onnodig werk voor zorgaanbieders en gemeenten
De aanleiding voor de nieuwe lijsten is het grote aantal verschillende productcodes uit de oude verwijsindex. Bij zorgaanbieders veroorzaakt dat onnodig werk. Zorgaanbieders moeten extra mensen inzetten voor administratie en rapportages, waardoor financiële middelen wegstromen van het primaire zorgproces. Ook bij gemeenten leidt het grote aantal productcodes tot verwarring. Buurt- en wijkteams die codes gebruiken om zorg toe te wijzen, zijn veel tijd kwijt aan de ontcijfering van productcodes.

Centraal beheer van de lijsten
Een belangrijk voordeel van productcodestandaardlijsten is dat gemeenten zelf geen lijsten hoeven te beheren. De productcodelijsten worden beheerd door Zorginstituut Nederland, en ze zijn inmiddels opgenomen in de informatiemodellen voor Wmo en Jw. Daarnaast is bij de standaardlijst de aansluiting op het codegebruik in de iWmo- en iJw-berichten zeker gesteld.

Passend bij standaardisatiebeleid
De Standaardlijst Productcodes Wmo en Jeugdwet is een product van het VNG-programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD). De VNG en Zorginstituut Nederland bevelen het werken met de standaardlijst aan. Dit past in het beleid van gemeenten om administratieve processen in het sociaal domein te standaardiseren.

Meer info
Meer informatie en de lijsten vindt u hier.

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd