13 januari 2020Jeugd Nieuws

Uitnodiging: Bijeenkomst Thuisbegeleiding

In samenwerking met het Landelijk Netwerk Thuisbegeleiding organiseert ActiZ op donderdag 26 maart 2020 wederom met veel enthousiasme een netwerkbijeenkomst Thuisbegeleiding in Houten.  

Deze bijeenkomst is voor iedereen die betrokken is bij Thuisbegeleiding; managers, teamleiders, beleidsadviseurs, coaches, thuisbegeleiders etc. 

Deze bijeenkomst zal in het teken staan van Thuisbegeleiding, met deze keer als speciale gastspreker Eva Vriend. Zij is de auteur van het boek ‘De Helpende Hand’ over de geschiedenis van Thuisbegeleiding en geeft hier een lezing over.

De middag begint met een plenair programma waarin de organiserende partijen u welkom heten. Ilse de Vries, voorzitter Landelijk Netwerk en tevens sinds 1 december 2019 Projectleider bij ActiZ, zal het programma aftrappen en inzoomen op waar we nu staan: Thuisbegeleiding anno 2020. Ook zal zij u meenemen in haar plannen rondom het nieuwe project bij ActiZ.

Na de lezing van Eva Vriend organiseren wij in twee ronden workshops, waarbij u uit de volgende 5 sessies kunt kiezen: 

  • Wat schulden en armoede met een mens doen; hoe Thuisbegeleiding daar passende begeleiding bij kan bieden
  • Inzetten van ervaringsdeskundigen bij Thuisbegeleiding; ervaringen en tips/ideeën over hoe te implementeren bij afdelingen thuisbegeleiding
  • Thuisbegeleiding bij omgangsregelingen na scheiding; inspiratie en ervaringen over een aanbod wat goed bij Thuisbegeleiding past 
  • Zorgtechnologie en Thuisbegeleiding; welke innovatiemogelijkheden zijn er voor thuisbegeleiders, hoe gaan we met de tijd mee
  • Opleiding MMZ, hoe ziet de uitstroomrichting Thuisbegeleiding er uit.

Voorlopig programma

12.30    Inloop met lunch 

13.00    Inleiding  ‘Thuisbegeleiding 2020’

13.30    Lezing Eva Vriend

14.00    Workshopronde 1 (keuze uit 5 verschillende workshops) 

15.00    Pauze  

15.30    Workshopronde 2 (keuze uit 5 verschillende workshops) 

16.30    Plenaire afsluiting  

17.00    Afsluiting met een drankje   

Wilt u bij deze bijeenkomst zijn? Meld u hier aan. 

Mogelijk kent u binnen of buiten uw organisatie anderen waarvoor deze bijeenkomst interessant kan zijn. Kunt u deze uitnodiging dan doorsturen?   

Laatste nieuws