02 maart 2020Jeugd Nieuws, Leden

Ron Boumans nieuw bestuurslid ActiZ Jeugd

Ron Bouwmans is per januari 2020 toegetreden tot het bestuur van ActiZ Jeugd. Ron Boumans is directeur/bestuurder bij de Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West.

R Boumans.png

Als manager/bestuurder in de gezondheidszorg en de publieke sector brengt Ron 40 jaar ervaring mee. Hij is een voorvechter van een sterke publieke preventieve gezondheid en spant zich al tientallen jaren in voor de noodzakelijke integrale benadering van kwetsbare groepen. “Het zijn deze groepen waar de overheid een bijzondere  verantwoordelijkheid voor draagt.  Ik maak me met mijn eigen organisatie sterk voor integrale samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen”, zegt Ron Bouman, “en zal dat ook blijven doen in mijn rol in het bestuur van ActiZ Jeugd”.

Over ActiZ Jeugd

Binnen ActiZ Jeugd zijn zorgorganisaties georganiseerd die jeugdgezondheidszorg bieden. De aangesloten organisaties bepalen het beleid van ActiZ Jeugd voor wat betreft de profilering, positionering en belangenbehartiging rond jeugdgezondheidszorg. Het bestuur van ActiZ Jeugd bestaat uit leden van de vereniging.

Voor contact met het ActiZ Jeugd bestuur: email jeugd@actiz.nl of tel. 085-0772000

Laatste nieuws