09 december 2019Jeugd Nieuws

Oproep: wie krijgt de dr. A.J. Swaakprijs 2020?

Wie wint de dr. A.J. Swaakprijs 2020 voor jeugdgezondheidszorg in Nederland?  De jury roept mensen op voordrachten in te dienen. Op 17 april 2020 wordt de prijs  van € 5000,- uitgereikt tijdens het ledencongres van de vereniging AJN Jeugdartsen Nederland in de Jaarbeurs in Utrecht.

De dr. A.J. Swaakprijs is in het leven geroepen om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg in Nederland een stimulans te geven. De prijs wordt sinds 1987 tweejaarlijks uitgereikt op voordracht van een commissie van deskundigen.  

Voor wie bedoeld?

De prijs is bedoeld voor mensen, groepen of instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de jeugdgezondheidszorg in Nederland op een hoger plan te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een oeuvre of onderzoeken die betrekking hebben op de leeftijdsgroep 0-18 jarigen en die een preventief en/of gezondheidsbevorderend aspect in zich dragen. Gelet wordt op het wetenschappelijk niveau en op de toepasbaarheid in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg.

Inzendingen

Degenen die voor deze prijs in aanmerking wensen te komen, kunnen hun inzending tot uiterlijk 1 februari 2020 indienen bij:

Secretariaat Stichting dr. A.J. Swaakprijs
p/a ZuidZorg JGZ BV
t.a.v. Secretariaat JGZ
Postbus 2160
5500 BD Veldhoven

e-mail: jgz.secretariaat@zuidzorg.nl 

Aanvragen en publicaties kunnen digitaal worden ingediend; grote ordners en boeken dienen vergezeld te gaan van een samenvatting.

Eerdere winnaars

De dr. A.J. Swaakprijs ging eerder o.a. naar Meinou Theunissen voor haar proefschrift over de kwaliteit van de vroegopsporing van psychosociale problemen bij jonge kinderen (2014), dr. Frans Pijpers voor zijn werk en inzet voor de gezonde ontwikkeling van het kind, en zijn speciale aandacht voor schoolgezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering (2016).

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws