29 april 2020Jeugd Nieuws

Nieuwe subsidieronde 'Tel mee met taal' open van 1 mei t/m 31 mei

Van 1 mei tot en met 31 mei kunt u subsidie aanvragen voor het actieprogramma Tel mee met Taal. Het actieprogramma is er voor activiteiten die 'laagtaalvaardigheid' helpen voorkomen en verminderen. Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen voor het aanpakken van laagtaalvaardigheid bij hun werknemers. Iemand wordt beschouwd als laag taalvaardig als hij of zij over een taalniveau beschikt onder 2F. Meer informatie over de taalniveaus staat op www.basismeters.nl.

Wijziging regeling in 2020

De regeling is in 2020 op een aantal punten gewijzigd:

  • Van 1 mei tot en met 31 mei 2020 kunt u alleen subsidie aanvragen voor de onderdelen 'laagtaalvaardige ouders' en 'werknemers'. De landelijke subsidie voor regionale samenwerkingsverbanden is vervallen, omdat gemeenten hier vanaf 2020 verantwoordelijk voor zijn. Gemeenten hebben hiervoor extra middelen ontvangen.

  • De subsidie wordt niet meer in volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld, maar door middel van een loting (als het subsidieplafond wordt overschreden). Hierdoor heeft iedere aanvrager evenveel kans om subsidie te krijgen. Zie ook: Meer informatie over de loting.

  • De subsidie moet worden verantwoord vanaf € 25.000. Dit bedrag was € 50.000.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 1 mei tot en met 31 mei 2020. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er budget is, dan bepaalt een loting welke projecten worden gehonoreerd. Zie ook: Meer informatie over de loting.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Bekijk ook de website telmeemettaal.nlvoor informatie, voorbeeldprojecten en  succesverhalen.


Heeft u vragen over het aanvraagformulier of over het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met DUS-I.

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws