nieuws

Jeugd beeldmerk
23 augustus 2018Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Bijeenkomst Integrale zorg voor kind en gezin

Wilt u als professional bijdragen aan het versterken van regionale samenwerking rondom zorg en ondersteuning aan gezinnen met een kind met chronische problematiek, en reflecteren op manieren om dit te doen? Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut nodigen u van harte uit op 12 september van 12.00-13.00 bij het NCJ.  

Gezinnen met een kind met een chronische aandoening hebben vaak te maken met verschillende specialisten en zorgverleners: in het ziekenhuis, thuis, op school, op de opvang of dagbesteding. Voor gezinnen is het fijn als die zorg integraal en op elkaar afgestemd is. Dat vraagt van alle betrokken professionals en het gezin om samenwerking. 

Reflectietool

In de bijeenkomst doen we een proefimplementatie van de in het najaar te verschijnen reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. De tool bestaat uit portretten van gezinnen met een kind met een chronische aandoening, inspirerende praktijkvoorbeelden en tips voor het realiseren van integrale zorg en ondersteuning. Deze tool is in nauwe samenspraak met ouders en professionals tot stand gekomen. Graag kijken we met u hoe de reflectietool in de praktijk ontvangen wordt en gebruikt kan worden. 

Deze bijeenkomst is er een in een serie van drie regionale bijeenkomsten. De resultaten en tips over de aanpak van de bijeenkomst verwerken wij in de instructie, die we op de website plaatsen voor professionals die met de reflectietool aan de slag willen. 

Deelnemen?

U kunt zich opgeven bij Denise Plaat: d.plaat@nji.nl. Ook voor vragen kunt u  bij haar terecht.

1-DSC_0836

Laatste nieuws