nieuws

Jeugd kinderschoenen en rode stoel Jeugd
14 december 2016Bedrijfsvoering

Resultaten gebruikersonderzoek Mijn Kinddossier bij Icare

Mijn Kinddossier is er voor de ouders! Daarom heeft Icare in samenwerking met Topicus, leverancier van Mijn Kinddossier, in mei 2016 een enquête gehouden onder ouders. De enquête is door 769 ouders ingevuld. 

Kennis Mijn Kinddossier

Uit de enquête is naar voren gekomen dat nog niet alle ouders goed op de hoogte zijn van Mijn Kinddossier en wat ze daar als ouder mee kunnen doen. Ook zijn er door ouders vragen gesteld over bijvoorbeeld de beveiliging van Mijn Kinddossier. 

Advies via Mijn Kinddossier

In Mijn Kinddossier kunnen ouders adviezen teruglezen die gegeven zijn op het consultatiebureau. Ouders geven aan dit prettig te vinden, maar zeggen tegelijkertijd ook dat gegeven adviezen niet altijd terug te lezen zijn. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat nog niet alle JGZ medewerkers voldoende op de hoogte zijn of gebruikmaken van de mogelijkheid om adviezen terug te laten komen in Mijn Kinddossier. Alle medewerkers krijgen opnieuw instructie over het klaarzetten van adviezen zodat deze voortaan door ouders in Mijn Kinddossier terug te vinden zijn. 

Inloggen met DigiD

Een klein deel van de ouders geeft aan dat het inloggen met DigiD een drempel vormt om gebruik te maken van Mijn Kinddossier. Om de veiligheid van de gegevensuitwisseling van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg met Mijn Kinddossier te garanderen, is er namelijk voor gekozen om de inlog via DigiD te laten verlopen. 

Maken en wijzigen van afspraken voor het consultatiebureau

Ouders die al een afspraak hebben gemaakt of gewijzigd in Mijn Kinddossier zijn positief over het gebruikersgemak, maar negatief over de ruimte die er is om een afspraak te maken of te wijzigen. Het is goed om te weten dat het wijzigen van een afspraak op korte termijn bij de meeste consultatiebureaus niet mogelijk is omdat de bureaus vol zitten. 

Alternatief voor papieren groeiboekje

Icare JGZ maakt geen gebruik meer van een papieren groeiboekje nu ze met Mijn Kinddossier werken. De informatie uit het papieren groeiboekje is te vinden in het online groeiboekje dat te bekijken is via www.icarejgz.nl en in Mijn Kinddossier. Een deel van de ouders heeft aangegeven het papieren groeiboekje te missen. Het lijkt erop dat vooral het op papier kunnen noteren van de gemaakte afspraken en lengte en gewicht van kinderen gemist wordt. Om beter duidelijk te krijgen wat de ouder mist wordt er verder onderzoek gedaan naar dit onderwerp. 

Doorontwikkeling Mijn Kinddossier

Een grote groep ouders is tevreden over Mijn Kinddossier. Men geeft echter ook aan dat de mogelijkheden van Mijn Kinddossier nu beperkt zijn. Om Mijn Kinddossier aantrekkelijker te maken voor ouders kunnen de volgende stappen in de doorontwikkeling nog gezet worden;

  • Inzien van het volledige digitale dossier jeugdgezondheidszorg via Mijn Kinddossier
  • Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan je consultatiebureau via Mijn Kinddossier
  • Mijn Kinddossier app met daarin de geplande afspraken op datum en tijd
  • Door ouder zelf meetpunten op groeidiagram in te laten vullen
  • Beter plannen of kunnen verplaatsen van gezinsafspraak, dus aansluitend twee kinderen uit 1 gezin, via Mijn Kinddossier

In samenwerking met Mijn Kinddossier leverancier Topicus wordt begin 2017 gewerkt aan de genoemde punten.   

Reactie ActiZ Jeugd

ActiZ Jeugd moedigt aan om dit soort onderzoeken breed met elkaar te delen, zodat er van elkaars onderzoeken kan worden geleerd. We doen dan ook een oproep om het ons te laten weten als resultaten van onderzoeken gedeeld mogen worden, zodat wij resultaten kunnen delen. Nu is het vaak toeval of wij het onderzoek tegenkomen.

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra

Laatste nieuws