12 februari 2021Jeugd Nieuws

Nieuwe subsidieronde “Tel mee met taal” open tot en met 28 februari

Tot en met 28 februari 2021 kunt u subsidie aanvragen voor het actieprogramma Tel mee met Taal. Dit jaar is ruim 6 miljoen euro extra beschikbaar.
De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Er kan nu ook subsidie worden aangevraagd voor praktijkgerichte experimenten. 

Subsidie kan worden aangevraagd gericht op laaggeletterde werknemers en voor laaggeletterde ouders. Ook kunnen praktijkgericht experimenten vanaf dit jaar binnen de subsidie vallen. Dit zijn experimenten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen of het bereiken en toeleiden van laaggeletterde personen naar cursussen voor taal- en rekenvaardigheden of digitale vaardigheden.  

Meer informatie
Alle informatie staat in de subsidieregeling. Bekijk ook de website www.telmeemettaal.nl voor informatie, voorbeeldprojecten en succesverhalen.

Vragen en antwoorden laagtaalvaardige ouders

Vragen en antwoorden opleidingstrajecten werknemers


Heeft u vragen over het aanvraagformulier of over het aanvraag- en toekenningsproces?
Neem dan contact op met DUS-I.

Laatste nieuws

Angela Bransen - vierkant klein